Dotační programy W-Servis

Dotační programy W-Servis

Dotace OPPIK – Plán digitální transformace společnosti W-Servis.

Název projektu:  Plán digitální transformace společnosti W-Servis.

Reg. č.: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_168/0019373

Poskytovatel dotace:  MPO

Název výzvy:  Výzva I. programu podpory Poradenské služby pro MSP

Financování:  Evropský fond pro regionální rozvoj

Doba realizace:  prosinec 2019 – červen 2020

Popis projektu: Projekt je zaměřen na nákup poradenských služeb pro rozvojový malý podnik, společnost W-Servis., jejichž předmětem je zpracování plánu digitální transformace části podniku. Předmětem poradenských služeb by mělo být zlepšení stavu, resp. digitalizace, v oblasti: dat, identifikace dílců a výrobků, výroby v průběhu zpracování zakázek, automatizace programů konstrukce (CAD).

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Dotace OPPIK – Modernizace a digitalizace výroby W-Servis.

 

Název projektu:  Modernizace a digitalizace výroby W-Servis.

Reg. č.: CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_250/0019568

Poskytovatel dotace:  MPO

Název výzvy:  Výzva X. programu podpory Technologie

Financování:  Evropský fond pro regionální rozvoj

Doba realizace:  prosinec 2019 – prosinec 2022

Popis projektu: Projekt řeší pořízení nových výrobních i nevýrobních technologií a technologií, zařízení a služeb vedoucí k modernizaci a digitalizaci výrobních procesů ve společnosti W-Servis, s cílem rozvoje a zvýšení konkurenceschopnosti tohoto malého podniku.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Dotace – Podnikové vzdělání zaměstnanců II.

 

Název projektu:  Podnikové vzdělání zaměstnanců ve firmě TEROM

Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0./19_097/0013460

Poskytovatel dotace:  MPSV

Název výzvy:  Výzva 097 OPZ

Financování:  Z operačního programu Zaměstnanost

Doba realizace:  leden 2020 – prosinec 2021

Popis projektu: Pomocí výzvy 097 chceme docílit vyšší vzdělanosti a odbornosti našich zaměstnanců. Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Mapa realizací